۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تست BRAF

تست BRAF

    همکاران محترم طرف قراداد با سلام احتراما به اطلاع می رساند از تاریخ...
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
تعیین توالی سنگر (Sanger Sequencing)

تعیین توالی سنگر (Sanger Sequencing)

۱۳۹۷/۱۲/۱۲
دریافت استاندارد بین المللی ISO 15189:2012

دریافت استاندارد بین المللی ISO 15189:2012

مهمترین تعهد مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی طی 40 سال سابقه خدمت...