۱۳۹۹/۰۱/۰۷
تعطیلی روز پنجشنبه مورخ 99/01/14

تعطیلی روز پنجشنبه مورخ 99/01/14

به اطلاع کلیه مراجعین و همکاران محترم می رساند مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد...
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تست BRAF

تست BRAF

    همکاران محترم طرف قراداد با سلام احتراما به اطلاع می رساند از تاریخ...
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
تعیین توالی سنگر (Sanger Sequencing)

تعیین توالی سنگر (Sanger Sequencing)

۱۳۹۷/۱۲/۱۲
دریافت استاندارد بین المللی ISO 15189:2012

دریافت استاندارد بین المللی ISO 15189:2012

مهمترین تعهد مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی طی 40 سال سابقه خدمت...
۱۳۹۷/۱۲/۰۶
افتتاح بخش پاتولوژی کلینیکال (تشخیص طبی)

افتتاح بخش پاتولوژی کلینیکال (تشخیص طبی)

بخش پاتولوژی کلینیکال (تشخیص طبی) مرکز پاتولوژی و ژنتیک دکتر کریمی نژاد-نجم آبادی...