تعطیلی روز پنجشنبه مورخ 99/01/14

به اطلاع کلیه مراجعین و همکاران محترم می رساند مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد نجم آبادی در روز پنجشنبه مورخ 1399/01/14 تعطیل بوده لذا امکان پذیرش نمونه در این روز وجود ندارد.ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
نام
امتیاز: بد خوب