تست BRAF

 

 

همکاران محترم طرف قراداد

با سلام

احتراما به اطلاع می رساند از تاریخ 98/12/15 تست BRAF که برای کلیه تست های K-RAS و  N-RAS در این مرکز پذیرش می شود

دیگر بصورت رایگان نمی باشد و بیماران باید هزینه تست را پرداخت نمایند.

 

                            با تشکر

                         مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد- نجم آبادی