افتتاح بخش پاتولوژی کلینیکال (تشخیص طبی)

بخش پاتولوژی کلینیکال (تشخیص طبی) مرکز پاتولوژی و ژنتیک دکتر کریمی نژاد-نجم آبادی شامل بخش های غربالگری جنین، هماتولوژی،

هورمون شناسی، بیوشیمی، ایمونولوژی و میکروب شناسی با بکارگیری پرسنل مجرب و استفاده از جدیدترین دستگاه ها و متد روز دنیا به

زودی افتتاح خواهد شد و تمامی آزمایشات پاتولوژی، تشخیص طبی و غربالگری جنین در این مرکز قابل انجام خواهد بود